Branje ne pozna meja

Projekt Branje ne pozna meja se izvaja v slovenskih in hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. V slovenskih osnovnih šolah se berejo prevodi hrvaških pisateljev, v hrvaških šolah pa prevodi slovenskih pisateljev. Književna dela se berejo na glas, dejavnosti po branju pa se navezujejo na učni načrt oziroma se medpredmetno povezujejo. Sodelujejo učenci posameznih razredov, učenci v okviru interesne dejavnosti in njihovi učitelji. Na zaključnem srečanju se v krajšem kulturnem programu predstavi šolo in prebrano literarno delo.
Projekt razen branja in poustvarjanja vključuje tudi raziskovalno delo, saj učenci raziskujejo zgodovino, kulturo in znamenitosti kraja partnerske šole.
Vodji projekta povežeta slovensko in hrvaško osnovno šolo, knjižničarji pa se medsebojno dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju: dogovorijo se, kaj bodo brali, kateri razredi ali interesne skupine bodo sodelovale, kje in kdaj bo zaključno srečanje. Na zaključnem druženju se med seboj spoznajo in izmenjajo izkušnje in vtise. Šola gostiteljica organizira ogled krajevnih znamenitosti, kar razširi in dopolni učenčeva pridobljena znanja.20160120_135930                                                          Plakat so naredili učenci OŠ MŠN.

Potek projekta

V projektu Branje ne pozna meja bo OŠ Milke Šobar – Nataše sodelovala s Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac. Kako poteka projekt na partnerski šoli, lahko spremljate na spletni strani Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Šoli sta izbrali literarni deli, ki jih bosta obravnavali skozi šolsko leto in pripravili časovnico projekta.

_________________________________________________________________________________

OŠ Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

Vodja projekta: Mateja Medvešek Rjavec

Literarni deli: Grigor Vitez: Zrcalce

Ivana Brlić – Mažuranić: Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča

_________________________________________________________________________________

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac

Vodja projekta: Franca Piškurić

Literarni deli: Ivan Cankar: Moje življenje

                         Oton Župančič: Mehurčki

__________________________________________________________________________________

Oktober: Predstavitev projekta

November: Učiteljevo glasno branje izbranega literarnega dela

December: Ilustracija izbranih zgodb, izdelava kamišibaja izbranega literarnega dela

Januar: Ilustracija pesmi, kamišibaj nastop izbranega literarnega dela

Februar: Priprave na gledališke predstave, razstava o avtorju izbranega literarnega dela

Marec: Glasno branje učencev izbranega literarnega dela

April: Dramatizacija izbranega literarnega dela

Maj: Zaključna prireditev v Črnomlju s turističnim ogledom mesta

Junij: Zaključna prireditev v Karlovcu s turističnim ogledom mesta

Gledališko ustvarjanje Branje ne pozna meja
Učenci PPVI 3, 4, 5, 6 so z učiteljicama Bjanko Bogovac in Matejo Zupančič po pravljici Zrcalce napisali scenarij za lutkovno igrico, si razdelili vloge, izdelali sceno in igrico tudi odlično zaigrali na šolski prireditvi.

 

Likovno ustvarjanje v projektu Branje ne pozna meja

Učenci so spoznali pravljico Zrcalce Grigorja Viteza. Tudi sami so se pod mentorstvom učiteljice Ajde Skrbinšek z zanimivo tehniko pogledali v ogledalo.

 

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)