Cilji šolske knjižnice

V knjižnici želimo doseči, da bi učenci v njo radi prihajali in da bi se v njej dobro počutili. Ponuditi jim želim ustrezno motivacijsko okolje za učenje, družabni prostor, kjer se bodo srečevali učenci iz različnih razredov, z različnimi primanjkljaji, z različnimi interesi, potrebami.

Ustrezna motivacija

Učenci morajo biti za svoje delo močno motivirani z nalogo, ki jih vodi k zastavljenemu cilju. Tako bodo prevzemali odgovorno vlogo v procesu učenja do samega sebe in ostalih učencev. Rezultat dela bo tako zadovoljstvo vseh sodelujočih. Ne samo, da učenci motivirano podajo svoje dosežke, enako motivirano jih tudi sprejmejo od ostalih sošolcev.

Učenje

Knjižničarjeva vloga v knjižnici ni nadomestljiva. Je organizator, ki ima vse dejavnosti načrtovane v skladu z učnimi cilji. Načrtovanje dela pa naj v ospredje sili učenca. Poudarek naj bo na razvijanju spretnosti, veščin učencev preko izkustvenega učenja.

Medsebojna pomoč

Zahteven temeljni cilj, ki je lahko povezan tudi z značajem človeka. V procesu odraščanja potrebujemo drug drugega. Eden od načinov, kako se povezati med seboj, si zaupati, iskati potrditev je lahko tudi načrtno gojenje medsebojne pomoči.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)