Knjižnična zbirka

Knjižnična zbirka se je v preteklosti gradila bolj priložnostno kot načrtno. Gradivo v njej je staro, saj finančna politika šole zadnje desetletje ni omogočala zadostnih sredstev za nakup novega gradiva. Knjižnica že od nekdaj veliko sodeluje glede na referenčne zahteve uporabnikov s Splošno knjižnico Črnomelj, ki je v neposredni bližini šole.

V knjižnični zbirki (cca. 4000 enot) imamo posredne vire. Hranimo tako konvencionalne in nekonvencionalne (CD-ji) primarne, sekundarne in terciarne informacijske vire. V zbirki so bibliografski viri, vendar prevladujejo faktografski. Zbirko dopolnjujejo učbeniki in delovni zvezki za učitelje. Naročeni smo tudi na izbrane serijske publikacije za otroke in mladino ter na publikacije za strokovne delavce iz izbranih področij. Velik poudarek je šolska knjižnica dajala referenčni zbirki strokovnega gradiva, ki je namenjena strokovnim delavcem šole, staršem, saj gre za edino šolo s prilagojenim programom na področju Bele krajine. V njej so viri, ki so ključni za strokovne delavce, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, s področja medicine, psihologije, pedagogike, sociologije, fizioterapije, pravilniki, učni načrti. Nivo obravnavane snovi je ustrezno poljuden za strokovne delavce, ki so pedagoški delavci in starše učencev. Včasih pa tudi strokoven, npr.  logopedija, fizioterapija.

Gradivo je ločeno postavljeno za učence (C, P, M, ljudsko slovstvo, za ostala gradiva po prilagojenem UDK) in učitelje (UDK), na posebnih policah je referenčna zbirka. Postavitev je opremljena s piktogrami in barvnimi nalepkami po posameznih področjih. Imamo tudi posebno zbirko za dislektike, slabovidne in Rome.

20141104_133319                       20141104_133310

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)