Branje ne pozna meja

Projekt Branje ne pozna meja se izvaja v slovenskih in hrvaških osnovnošolskih knjižnicah. V slovenskih osnovnih šolah se berejo prevodi hrvaških pisateljev, v hrvaških šolah pa prevodi slovenskih pisateljev. Književna dela se berejo na glas, dejavnosti po branju pa se navezujejo na učni načrt oziroma se medpredmetno povezujejo. Sodelujejo učenci posameznih razredov, učenci v okviru interesne dejavnosti in njihovi učitelji. Na zaključnem srečanju se v krajšem kulturnem programu predstavi šolo in prebrano literarno delo.
Projekt razen branja in poustvarjanja vključuje tudi raziskovalno delo, saj učenci raziskujejo zgodovino, kulturo in znamenitosti kraja partnerske šole.
Vodji projekta povežeta slovensko in hrvaško osnovno šolo, knjižničarji pa se medsebojno dogovorijo o nadaljnjem sodelovanju: dogovorijo se, kaj bodo brali, kateri razredi ali interesne skupine bodo sodelovale, kje in kdaj bo zaključno srečanje. Na zaključnem druženju se med seboj spoznajo in izmenjajo izkušnje in vtise. Šola gostiteljica organizira ogled krajevnih znamenitosti, kar razširi in dopolni učenčeva pridobljena znanja.

Več o projektu na naslednji povezavi.