O šolski knjižnici

KNJIŽNIČARKA:
Tina Kunič

NASLOV:
OŠ Milke Šobar-Nataše
Kurirska steza 8
8340 Črnomelj

E-NASLOV:
osmsn.knjiznica@gmail.com

 

V knjižnici želimo doseči, da bi učenci v njo radi prihajali in da bi se v njej dobro počutili. Ponuditi jim želim ustrezno motivacijsko okolje za učenje, družabni prostor, kjer se bodo srečevali učenci iz različnih razredov, z različnimi primanjkljaji, interesi in potrebami.

V procesu odraščanja potrebujemo drug drugega. Eden od načinov, kako se povezati med seboj, si zaupati, iskati potrditev je lahko tudi načrtno gojenje medsebojne pomoči.

V knjižnici izvajamo tudi ure knjižnično-informacijskega znanja. Vsak razred vsaj enkrat v šolskem letu obišče knjižnico. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi raznih predmetnih področij s šolsko knjižnico. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.