Učbeniški sklad

V šolski knjižnici je tudi šolski učbeniški sklad, v katerem so uradno potrjeni učbeniki za izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Izposojevalnino učbenikov krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na koncu šolskega leta mora učenec učbenik vrniti nepoškodovan. Če je učbenik uničen ali izgubljen, starši plačajo vrednost novega učbenika.

Učbeniški sklad vodi knjižničarka Tina Kunič.