Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024

Tako učbenike kot delovne zvezke učenci prejmejo v šoli. V letošnjem šolskem letu je prišlo do sprememb pri izbiri učbenikov in delovnih zvezkov. Nekatere že obstoječe smo zamenjali za tiste iz Založbe Rokus Klett.

Pripravila: Tina Kunič, skrbnica učbeniškega sklada

 

  1. RAZRED:

Helena Jeršan Kojek, Alenka Vidic Grmek: Pajkec Piko 1, grafomotorične vaje

Smilja Gaberšek: Matematika 1, delovni zvezek

 

2. RAZRED:

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, delovni zvezek za 2. razred

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, učbenik za 2. razred

Andreja Vouk: Matematika 2, delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, učbenik za 3. razred

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, delovni zvezek za 3. razred

Andreja Vouk: Matematika 3, delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Staša Planinšek Grča: Planet črkosned, učbenik za SJ

Staša Planinšek Grča: Planet črkosned, delovni zvezek za SJ

Damjana Škof Pavlinec, Helena Jeršan Kojek: Družboslovje 4, učbenik

Damjana Škof Pavlinec, Helena Jeršan Kojek: Družboslovje 4, delovni zvezek

Nataša Bajc Beden, Milena Gvardjančič: Naša matematika 4, učbenik

Nataša Bajc Beden, Milena Gvardjančič: Naša matematika 4, delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Irena Lušina: Branje kot čudežno potovanje, berilo

Bernarda Kramar: Gospodinjstvo 5, učbenik

Nataša Bajc Beden: Naša matematika 5, delovni zvezek za matematiko

Franko Florjančič: Tehnika in tehnologija 5, učbenik in delovni zvezek

Planet Radovednih pet Družba 4, učbenik

Novi prijatelji 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino

ABC zvezek z malimi in velikimi pisanimi črkami A4

 

  1. RAZRED:

Irena Ferlinc: Domišljijski svet mavričnih besed, berilo

Staša Grča Planinšek: Vesolje besed, učbenik  za SLJ

Staša Grča Planinšek: Vesolje besed, delovni zvezek  za SLJ

Andreja Čimžar, Marta Krt: Matematika 6, delovni zvezek

Franko Florjančič: Tehnika in tehnologija 6, učbenik in delovni zvezek

Radovednih pet, Družba 5, učbenik

 

  1. RAZRED:

Emilija Mrlak, Aleksander Vališer: Poleti z menoj med besede, berilo

Gregor Skumavc: Naravoslovje 7, učbenik

Robert Farič, Aleksander: Družboslovje 7, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 7, učbenik

Florina Erbeli: My English 7, učbenik

Florina Erbeli: My English 7, delovni zvezek

Mateja Mlačnik: Matematika 7, delovni zvezek in učbenik

Planet Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino

 

  1. RAZRED:

Majda Jamnik, Emilija Mrlak, Aleksander Vališer: Poleti z menoj med besede, berilo

Marija Gavriloska: Matematika 8, delovni zvezek

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 2, učbenik

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 2, delovni zvezek

Milena Britovšek: Naravoslovje 8, učbenik

Aleksander Vališer, Helena Zupančič: Družboslovje 8, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 8, učbenik

Slovenščina v oblaku 6, samostojni delovni zvezki za slovenščino

 

  1. RAZRED:

Mojca Gajšek: Pozdravljena mladost, berilo

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 3, učbenik

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 3, delovni zvezek

Nataša Dmitrovič: Družboslovje 9, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 9, učbenik

Alenka Stare: Matematika 9, učbenik

Alenka Stare: Matematika 9, delovni zvezek

Slovenščina v oblaku 6, samostojni delovni zvezki za slovenščino