Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022

Tako učbenike kot delovne zvezke učenci prejmejo v šoli in se jih ne da kupiti v knjigarni.

Pripravila: Tina Kunič, skrbnica učbeniškega sklada

 

  1. RAZRED:

Helena Jeršan Kojek, Alenka Vidic Grmek: Pajkec Piko 1, grafomotorične vaje

Tonka Klemenčič, Urša Bastarda Božič: Čarobni svet pravljic, berilo

Mojca Đukić: Spoznavanje okolja 1, učbenik

Smilja Gaberšek: Matematika 1, delovni zvezek

 

2. RAZRED:

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, delovni zvezek za 2. razred

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, učbenik za 2. razred

Helena Zupančič, Marjeta Šmid: Postani junak zgodb, berilo

Alenka Vidic Grmek: Spoznavanje okolja 2, učbenik

Andreja Vouk: Matematika 2, delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, učbenik za 3. razred

Helena Jeršan Kojek, Damjana Škof Pavlinec: Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše, delovni zvezek za 3. razred

Helena Zupančič, Marjeta Šmid: Pojdi z menoj v svet zgodb, berilo

Urška Lah: Spoznavanje okolja 3, učbenik

Andreja Vouk: Matematika 3, delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Nevenka Vidmar: Na potep v deželo besed, berilo

Staša Planinšek Grča: Planet črkosned, učbenik za SJ

Staša Planinšek Grča: Planet črkosned, delovni zvezek za SJ

Damjana Škof Pavlinec, Helena Jeršan Kojek: Družboslovje 4, učbenik

Damjana Škof Pavlinec, Helena Jeršan Kojek: Družboslovje 4, delovni zvezek

Nataša Bajc Beden, Milena Gvardjančič: Naša matematika 4, učbenik

Nataša Bajc Beden, Milena Gvardjančič: Naša matematika 4, delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Irena Lušina: Branje kot čudežno potovanje, berilo

Staša Planinšek Grča: Brez zmede sejemo besede, učbenik za SLJ

Staša Planinšek Grča: Brez zmede sejemo besede, delovni zvezek za SLJ

Bernarda Kramar: Gospodinjstvo 5, učbenik

Vesna Cizej, Martina Kalan, Darja Skribe-Dimec: Naravoslovje 5, učbenik

Ema Dolenc: Družboslovje 5, učbenik

Nataša Bajc Beden: Naša matematika 5, delovni zvezek za matematiko

Franko Florjančič: Tehnika in tehnologija 5, učbenik in delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Bernarda Kramar: Gospodinjstvo 6, učbenik

Irena Ferlinc: Domišljijski svet mavričnih besed, berilo

Staša Grča Planinšek: Vesolje besed, učbenik  za SLJ

Staša Grča Planinšek: Vesolje besed, delovni zvezek  za SLJ

Ema Dolenc: Naravoslovje 6, učbenik

Andreja Čimžar, Marta rt: Matematika 6, delovni zvezek

Helena Zupančič, Aleksander Vališer: Družboslovje 6, učbenik

Franko Florjančič: Tehnika in tehnologija 6, učbenik in delovni zvezek

 

  1. RAZRED:

Emilija Mrlak, Aleksander Vališer: Poleti z menoj med besede, berilo

Danica Ujc: Kako povem, kako napišem 7, učbenik za SLJ

Danica Ujc: Kako povem, kako napišem 7, delovni zvezek za LSJ

Gregor Skumavc: Naravoslovje 7, učbenik

Robert Farič, Aleksander: Družboslovje 7, učebnik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 7, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 7, delovni zvezek

Florina Erbeli: My English 7, učbenik

Florina Erbeli: My English 7, delovni zvezek

Bernarda Kramar: Gospodinjstvo 7, učbenik

Mateja Mlačnik: Matematika 7, delovni zvezek, učbenik

 

  1. RAZRED:

Majda Jamnik, Emilija Mrlak, Aleksander Vališer: Poleti z menoj med besede, berilo

Danila Hrovat: Kako povem, kako napišem 8, učbenik za SLJ

Danila Hrovat: Kako povem, kako napišem 8, delovni zvezek za SLJ

Marija Gavriloska: Matematika 8, delovni zvezek

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 2, učbenik

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 2, delovni zvezek

Milena Britovšek: Naravoslovje 8, učbenik

Aleksander Vališer, Helena Zupančič: Družboslovje 8, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 8, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 8, delovni zvezek

Bernarda Kramar: Gospodinjstvo 8, učbenik

 

  1. RAZRED:

Mojca Gajšek: Pozdravljena mladost, berilo

Dragica Langerholc: Kako povem, kako napišem 9, učbenik za SLJ

Dragica Langerholc: Kako povem, kako napišem  9, delovni zvezek za SLJ

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 3, učbenik

Helena Prosen Zupančič, Alenka Blazinšek: My English 3, delovni zvezek

Nataša Dmitrovič: Družboslovje 9, učbenik

Bernarda Kramar: Gospodinjstvo 9, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 9, učbenik

Vito Dundek: Tehnika in tehnologija 9, delovni zvezek

Petra Vrtačnik Žveplan: Naravoslovje 9, učbenik

Alenka Stare: Matematika 9, učbenik

Alenka Stare: Matematika 9, delovni zvezek