Drugačne pravljice

projekt za otroke in mladino s posebnimi potrebami

 

V projekt Drugačne pravljice so v šolskem letu 2021/2022 vključeni učenci:

  • PPVI II– razredničarka Mateja Švegelj
  • PPVI III– razredničarka Nina Bahor
  • PPVI IV– razredničarka Katja Bahor
  • PPVI V– razrednik Nace Mirosavljević

Opis projekta:
Namen projekta je promocija knjige in branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z željo vzpodbuditi k branju, vplivati na razvoj bralnih navad, razvijati vztrajnost, potrpljenje pri branju, razvijati komunikacijske sposobnosti, širiti besedni zaklad in spodobnosti jezikovnega izražanja (pripovedovanja) ter prebuditi svet domišljije.

To ni klasično branje in pripovedovanje pravljic, temveč je igralna ura s knjigo in njenim besedilom. Srečanja potekajo enkrat mesečno v obliki igralne ure s knjigo, reševanje kvizov, ugank in podobno. Pristop dela je nekoliko drugačen od ostalih uporabnikov. Potrebno je izbrati primerno vsebino knjižničnega gradiva in obliko predstavitve oz. dela z njimi.

Več o projektu na naslednji povezavi.