Pravljični potujoči kovček

V letošnjem šolskem letu 2021/2022 so v projekt vključeni 1., 2., 3. in 4. razred NIS z razredničarko Moniko Mihelič in PPVI I z razredničarko Nino Aupič.

Opis projekta:

Bralni projekt PRAVLJIČNI POTUJOČI KOVČEK izvajamo v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj. Namenjen je najmlajšim učencem šole. Družine so tako povabljene k branju kvalitetne otroške literature.

Vsaka skupina prejme kovček, ki vsebuje zvezek za vtise in knjige, ki jih skrbno pripravi knjižničarka Breda iz Knjižnice Črnomelj. S knjigami tako ob branju uživajo vsi člani družine.

Cilji projekta: povezati splošno knjižnico s šolo in družinami, spodbujati družinsko branje ter razvijati bralno kulturo

Več o projektu na naslednji povezavi.